Share  

Sizce okullarda dağıtılan tablet bilgisayarlar faydalı oldu mu?

annebabaokulu.net

BAZI ERKEKLER EVLİLİĞİ NEDEN YÜRÜTEMEZLER
 

Psikanalist Fromm' a göre bir çok erkeğin evliliği yürütememesinin nedenleri şunlardır:

› Annesine olan duygusal bağları henüz koparamaması

› Sürekli olarak sevgi, ilgi ve takdir bekleyen bir delikanlı gibi davranmaktan kurtulamaması

› Sevgi gereksinmesini doyuran kadını bulup fethettikten sonra ondan usanır ve kendi çekiciliğinden emin olmak için yeni kanıtlara ihtiyaç duyar. Böylece ona bu güven duygusunu verecek yeni yeni kadınlar aramak zorunda kalır.
 
O aynı zamanda kadınlara gerçekten bağımlı, onlardan korkan bir kişidir, bu nedenle uzunca süren yakın bir ilişki, ona hapsolduğu ve zincire vurulduğu sanısını vermektedir.
 
Hazırlayan: annebabaokulu.net
 
anne baba eğitimi ana sayfa