Share  

Sizce okullarda dağıtılan tablet bilgisayarlar faydalı oldu mu?

annebabaokulu.net - BİYOLOJİ DERSİ ÇALIŞMA YÖNTEMİ
 
etiketler: kolay biyoloji öğrenme, biyoloji soru, çalışma yöntemleri, ygs lys sınav
 
Öğrenme, en genel anlamıyla bireyin ön bilgileri üzerine istek, ilgi ve gereksinimleri doğrultusunda yeni bilgileri inşa ederek anlam oluşturma sürecidir. Buradan yola çıkıldığında, anlamlı ve kalıcı öğrenmenin sağlanmasında aşağıdaki etkenler belirleyici şekilde rol oynamaktadır:
 

I.    Ön bilgilerin su yüzüne çıkarılması

II.   İstek, ilgi, gereksinim gibi güdüleyici etkenlerin göz önüne alınması

III.  Bilginin zihinde anlamlaştırılması
 

Öğrenmenin gerçekleşmesinde etkili olan bu faktörler, biyolojinin öğrenilmesi açısından da geçerlidir. Bu bağlamda, biyoloji konularını öğrenmeye çalışırken şunları göz önüne almanız yararlı olacaktır:

  1. Konuyla ilgili ne bildiğinizi gözden geçirin ve seviyenizi test edin
  2. İlgili konuyu öğrenmenizin niçin gerekli olduğu, akademik başarının yanında hayatınızda ne tür katkılar getireceğini kavramaya çalışın
  3. Unutmayınız ki, sanıldığı gibi biyoloji, ezber bilgi yığını değildir! Tersine, aralarında sıkı mantıksal bütünlük gösteren bilgiler ve konulardan oluşur. O nedenle, biyoloji olgularının içerdiği bu mantığın felsefesini kavramaya çalışmak gerekir.
  4. Biyolojiyle ilgili bilgilerinizi yeni bilimsel gelişmeleri takip ederek ve belgeselleri izleyerek pekiştirmeye çalışın.
  5. Son olarak öğrenme sitilinizi tekrar keşfetmeye çalışın. Çalışırken, bu doğrultuda kendinize özgü yeni yollar deneyin. Örneğin, kavram haritası, kavram şeması oluşturmak gibi.

Başarılar Dilerim

Yrd. Doç. Dr. Oğuz ÖZDEMİR