Share  

Sizce okullarda dağıtılan tablet bilgisayarlar faydalı oldu mu?

annebabaokulu.net
 
Kimya Dersi Çalışma Yöntemleri
 
Etiketler: Kimya Eğitimi, Kimya Öğretimi, Hayatımızda Kimya, Kimya Öğrenmek, Fen, Peryodik Cetvel, ygs, lys sınav hazırlık, kimya okulu.
 
Öncelikle çalıştığınız konu ile ilgili tanım ve kavramları iyi öğrenmek gerekir. Bütün konuların, tanım ve kavramlar üzerine oturduğu unutulmamalıdır.
 
Kimyada başarının önemli şartlarından biri de kimya için gerekli matematiksel bağıntıları iyi kullanabilmektir.
 
Konularla günlük yaşantı arasında ilişkiler kurmaya çalışınız.
 
Konunun amacı ve mantığı anlaşılmaya çalışılmalıdır. Böylece aynı konu içinde sorulabilecek farklı tipteki yorum soruları çözülebilir.
 
Mümkün olduğu kadar deneysel bir çalışma yöntemi belirleyiniz.
 
Derslerde bir sonraki konu önceki ünitelerin üzerine bina edilmektedir. Bu bakımdan kimya öğrenirken karışık bir sıra takip edilmemelidir.
 
Ortaokul 5. 6. 7. ve 8. sınıflarında fen bilgisi dersi, lise kimya dersleri için köprü vazifesi taşımaktadır. Eksikleriniz için ortaokul kısmına dönmeniz gerekir.
 
Ders alıyorsanız, yeni göreceğiniz konuyu ön hazırlık yaparak derse girdiğinizde çok daha iyi öğrendiğinizi göreceksiniz.
 
İyi bir defter tutunuz ve karıştırdığınız ne varsa not alınız.
 
Başarılar,
 

diğer derslerin çalışma yöntemleri