Share  

Sizce okullarda dağıtılan tablet bilgisayarlar faydalı oldu mu?

annebabaokulu.net - Kitap Alıntıları

Kitap adı: Misakçılar
Yazarı: Aycan Alp‏
 
Kendi değerlerimizin başkaları tarafından yeniden üretilip bize sunulmasıyla, onların istediği gibi düşünmeye başlıyoruz. Manevi değerlerimize yabancılaşmayı, modernlik sanıyoruz. Ulusal kimliğimize sahip çıkmayı, geri kalmışlık hatta faşistlik olarak adlandırıyoruz. At izi, it izine karıştı... Ağızlarına "küreselleşme", "etnik köken", "dinlerin kardeşliği" gibi yuvarlak lafları takanların kendileri bile, çoğu zaman neye hizmet ettiklerini bilmiyorlar. Bunun da ötesinde, bir ülkede yaşanan sorunları, etnik kökene dayandırarak adlandırmak kadar bir ülkenin bölünmesine çanak tutan bir yaklaşım olabilir mı? Bir ülkenin sorumlu makamlarını işgal edenler o ülkede yaşayanların etnik, ırksal ve inançsal özelliklerini bir sorun olarak gösteremezler. Asıl bu yapılırsa faşizmin yolu açılır. Sorun insanların ırksal, etnik ya da inançsal özelliklerinden değil, onları bu ayrıma yönelten zihniyetten kaynaklanıyor...
 
Türk kimliği bir etnik köken belirtmez. Türk kimliği bir ulusal kimliktir. O ülkenin sınırları içinde yaşayanları, o ülkenin dünya üzerindeki vatandaşlarını ve kendisini o ülkenin vatandaşı olarak görenleri kapsar.'Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türk halkına Türk milleti denir.
...
Bunun ırkla kökle bir ilgisi yok... Çifte standartla ilgisi var. Kimse kimsenin etnik kökenine karışamaz. Farklılık zaten çeşitliliğin ve zenginliğin de kendisidir. Ancak ortak bir duruş da ulusların varlıklarını sürdürme yoludur.
...
Kitlelerin körü körüne itaati ve sadece tüketmesi, bu sistem için yeter de artardı. Düşünmeleri, sorgulamaları hele hele direnmeleri çok büyük tehlikeydi!..

Hedef toplumlarda başarı sağlanması için gerekli olan temel koşul, toplumu oluşturan fertlerin, kendilerine güvenlerini yitirmiş ve sistemin "büyüklüğünü ve gücünü" kabul etmiş olmalarıydı!..
...
Türkiye'nin batması değil, ama bölünmesi işlerine gelir!.. Etnik, ırksal ve dini kimliklere çok, hem de çok tehlikeli bir oyun oynanıyor... Ve Türkiye de bu oyunun odak noktasında, çünkü bin yıllardır bu topraklar ana göç hareketlerinin güzergahı olmuş. Pek çok insan topluluğu birbirine karışmış. Bu topraklarda yaşayanlar birbirlerinin kardeşi olmuş, evlilikler yapılmış, soylar birleşmiş. Şimdi bu birliktelik parçalanmaya çalışılıyor. Bu oyunların prim yapmasında, maksatlı işbirlikçiler kadar, duyarsız aydınların da etkisi yok mu?..
 
Hazırlayan: Meltem Kaynaş
www.annebabaokulu.net  
 
diğer kitap alıntıları