Share  

Sizce okullarda dağıtılan tablet bilgisayarlar faydalı oldu mu?

matematikarge.com
 
Doğadaki Matematik-3
(Pi Sayısı ve Doğa)
 
 
Atmosferik basınç ve π (pi) Sayısı arasındaki ilişki
Atmosferik basınç sayısı P= 0,101325 dir. (1/karekök P) ile Pi sayısını yaklaşık olarak bulabiliyoruz.
(Kaynak: Jonathan Bradshaw)
 
 
Filin yüksekliği ve π sayısı
Bir filin ayağı daire şeklinde olduğundan filin ayağının çapını (kalınlığını) ölçüp 2π ile çarptığınızda filin yüksekliğini yaklaşık olarak tahmin edebiliriz.
Örneğin, filin ayak çapı 10 cm olsun.
π=3,14 alırsak 2.π = 6,28 olur.
Filin yüksekliği ise=10.6,28= 62,8 cm bulunur.

Pi Sayısı ve Akarsular
Akarsular ovalarda kıvrıla kıvrıla akar. Bundan dolayı nehirlerin uzunlukları iki türlü ölçülür. Bunlardan biri kuş uçuşu uzaklık, diğeri ise suyun gerçekten aktığı eğri mesafedir. Alman Hans Henrick Stolum bu eğri mesafeyi kuş uçuşu uzaklığa oranlamış. Amazon’dan Thames’e kadar uzanan pek çok akarsu için bulduğu sonuç 3,14 olmuştur.
 
Pİ SAYISININ EZOTERİK ANLAMLARI

Pi sayısı Evrensel manada ruhun sonsuzluğunu da işaret eder. Aslında o bir sayı değildir, o Platon’un İdealarda anlatmaya çalıştığı gibi İdeal Olana- İlahi Olan’a yaklaşarak kademelenen oranları ve sonsuz tekamülü gösterir.
 
Pi sayısı aynı zamanda Dante’nin İlahi Komedyasının Cehennem bölümünde akıl ile ilişkilendirilmiştir: “Sizler ki, akıllı ve mantıklı kişilersiniz… bu garip dizelerin örtüsü altında gizlenen… benzetmeyi anlayabilirsiniz.” Dante İlahi Komedya
 
 
İbrahim Yumuşak
Matematik Öğretmeni