Share  

Sizce okullarda dağıtılan tablet bilgisayarlar faydalı oldu mu?

TERS KÖŞE OLMAYIN
Psk.Dr. Yaşar Kuru

• Çocuğa;
- Eğitim kurumuna bağlı okullarda eğitim verirken:
- Eğitime uzak,
- Eğitimden kopuk çocuk yetiştirmek mümkün olduğu gibi,
- Ailede, okulda, kursta, camide din eğitimi verirken de,
- Dine uzak,
- Dinden ve diyanetten kopuk çocuk yetiştirmek de olasıdır.
* Çocuk denince, eğitim akla geliyorsa,
- Eğitim denince de, akla ilk gelmesi gereken kavram:
“Pedagoji” olmalıdır.
• Şayet;
- Psikolojik açıdan, problemli çocuk yetiştirmek istemiyorsak,
ebeveynler, eğitimciler ve öğretmenler olarak;
- Eğitim ve öğretimin, “pedagojik kriterler” ihmal edilmeyerek gerçekleştirilmesi ,
önem arz etmektedir.
• Eğitim ve öğretim alanında eğitimcide:
1- Üstün ve taşkın mesleki bilginin var olması,
2- Çocuklara karşı sevgi ve ilgi duyuyor olması,
yeterli değildir.
• Gerek annenin-babanın, gerekse eğitimcinin:
1- Çocuğun ruh dünyasını tanıması ve tahlil etmesi gerekir.
- Yani;
- Ne yaparsam, çocukla sağlıklı iletişim kurabilirim,
- Ne yaparsam, çocuğu kendimden uzaklaştırırım,
- Ne söylersem, yüzü asılır,
- Ne dersem, tebessüm eder…
Gibi temel pedagojik alt bilgi ile kendisini donatması lazımdır.
2- Çocuğun gelişim dönemlerini ve yaşlarının özelliklerini tanımalıdır.
- Yani;
- Tıpkı, yetişme tarzında olduğu gibi,
her gelişim evresinin ve yaş döneminin, kendine has,
kimi ruhsal ve fiziksel yansımaları veya komplikasyonları vardır.
- Bu konuda yeterli bilgi, kaçınılmazdır.
3- Çocuğun, düşünce gelişiminin seyrine vakıf olunmalıdır.
- Yani;
- Soyut ya da somut nesneleri algılama,
- Rüya ile gerçeği ayırabilme,
- Fizik ya da metafizik çevreyi ayırt edebilme…
gibi, düşünce grafiğinin oluşumu ve gelişimi hakkında,
bazı ön bilgilerin, ebeveynde ve eğitmende bulunması,
eğitimin olmazsa olmazlarındandır.
- Mesela;
- Çocuğu n, doğumla, dünyaya gelişle, Allah ile, Cennetle, Cehennemle,
Peygamberle, Melekle, ölümle, mezarla, kurbanla…
ilgili hangi yaşta ne gibi bilgiler alması sakıncalıdır veya değildir…
• Çünkü;
- Buna benzer kritik bilgiler, zamanında ve dozunda verilmezse,
çocukta bu kavramlara karşı tepkisellik gelişir.
• Pedagojik anlayışın gelişmesinin odağında çocuk vardır.
- Bu yüzdendir ki;
- Çocuğa verilecek mesleki, dini, ahlaki…her türlü eğitimin alfabesi:
- Çocuk adına ve çocuk üzerinde yapılacak çalışmaların,
çocuğun ruh dünyasına, düşünce gelişimine, yaşının özelliğine göre olması kaçınılmazdır.

öğretmen eğitimi ana sayfa