Share  

Sizce okullarda dağıtılan tablet bilgisayarlar faydalı oldu mu?

annebabaokulu.net - ALES Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

Son güncelleme: Mayıs 2014
 
Etiketler: ales sınavı, konuları, nasıl çalışma
 
Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için ÖSYM tarafından yapılacak ALES sınavında 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekir.
 
Sınavda 40’ şer sorudan oluşan Sayısal-1 ve Sayısal-2 testleri ile, yine 40' şer sorudan oluşan Sözel-1 ve Sözel-2 testleri yer almaktadır. Adaylar, dört testten, yüksek olarak hesaplanmasını istedikleri ağırlıklı puana uygun en az üçünü seçerek toplamda 120 soru cevaplandıracaklar. Adaylar istedikleri takdirde bütün testleri cevaplandırabileceklerdir. Sınavın cevaplama süresi toplam 2,5 saat olacaktır. Her aday için sözel, sayısal ve eşit ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.
   
   
ALES Puanlama Sistemi
 

 

Sayısal-1 SP

Sayısal-2 SP

Sözel-1 SP

Sözel-2 SP

Sayısal AP

0,35

0,35

0,30

---

Sözel AP

0,20

---

0,40

0,40

Eşit Ağırlık AP

0,40

0,20

0,40

---

 
SP: Standart Puan
AP: Ağırlıklı Puan
 
ALES Konu Dağılımları
 
Matematik
1. Temel Kavramlar
2. Çözümleme
3. Bölme ve Bölünebilme
4. Asal Çarpanlar, Ebob-Ekok
5. Rasyonel Sayılar
6. Sıralama, Basit Eşitsizlikler, Mutlak Değer
7. Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma
8. Üslü Sayılar
9. Köklü Sayılar
10. Denklemler
11. Oran-Orantı
12. Sayı ve Kesir Problemleri
13. Yaş Problemleri
14. İşçi ve Havuz Problemleri
15. Hareket Problemleri
16. Yüzde, Kar-Zarar ve Faiz Problemleri
17. Karışım Problemleri
18. Kümeler
19. İşlem
20. Saymanın Temelk İlkesi ve Olasılık
 
Geometri
1. Doğruda Açılar
2. Üçgende Açılar
3. Üçgende Uzunluk ve Alan
4. Üçgende Açıortay, Kenarortay ve Benzerlik
5. Dörgenler
6. Çember ve Daire
7. Analitik Geometri
8. Katı Cisimler
 
Sayısal Mantık
1. Grafik Yorumlama ve Tablo Okuma
2. Şekil Yetenek ve Sayı Dizileri
3. Mantıksal Muhakeme Problemleri
 
Türkçe
1. Sözcükte Anlam
2. Cümlede Anlama
3. Anlatım Biçimleri
4. Paragraf
5. Anlatım Bozuklukları
 
Mantıksal Akıl Yürütme
1. Şifreleme, Şifre Çözümleme
2. Sözel Akıl Yürütme ve Sözel Zekaya Dayalı Problem Çözme